Әдістемелік жұмыс

 «Бекітемін»

«ПТСК» басшысы

___________ А.С.Ахметшаихов

 

 

2018-2019 оқу жылына педагогикалық ұжымы жұмысының

негізгі міндеттері 

 

Әдістемелік жұмыс:«Білім беру сапасын және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруды жетілдіру үшін қажетті шарты ретінде танымдық қызметін жандандыру»

Миссиясы:жоғары білікті , бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау

1.Негізгі міндеттер:

 1. Оқытушылардың әдістемелік шеберлігін, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауда жауапкершіліктіарттыру, оқу үдерісінің жүйесін жүзеге асыру.
 2. Кәсіби мамандарды даярлауда құызреттілік қарым қатынасты пайдалана отырып, ТжКББ білім беру оқу бағдарламаларын орындау және оқытудың білім сапасын арттыру.
 3. Білім сапасын арттыруға қажетті жаңа педагогикалық, ақпараттық компьтерлік технологияларды тиімді пайдалану.

4.Педагогтар мен студенттер ұжымында табандылықты, шынайы шығармашылықты, жоғары кәсіпқойлықты құру.

 1. Материалдық-техникалық базаны нығайту, мамандарды даярлауда білім сапасын әрі қарай ақпараттандыру.
 2. Кәсіптік бағдар жұмысты жақсарту, сонымен қатар оқушылар санын сақтау бойынша жұмысты жүргізу.
 3. Студенттердің оқуға деген адал қарым қатынасты қалыптастыру, адамгершілік құндылықтарды , мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге тәрбиелеу, патриоттық тәрбиеге баулу, ұлт мақтанышын қалыптастыру.
 4. Студенттердің шығармашылық және рухани мүмкіндіктерін дамыту, студенттердің құқытық тәрбиесін нығайту, салауатты өмір салтын қалыптастыру, ой мәдениетін дамыту.
 5. Сабақтар, сыныптан тыс іс шаралар, спорттық секциялар арқылы салауатты өмір салтын насихаттау.
 6. Әлеуметтік серіктестер мен жұмыс берушілермен үнемі байланыста болу үшін, маман болудың негізі ретінде өндірістік оқытуды өткізу және ұйымдастыруды жүзеге асыру.
 7. Еңбек және оқу тәртібін арттыру, рухани-адамгершілік мәдениетті дамыту.
 8. Колледжде үлгілік тәртіп пен тазалықпен қамтамасыз ету, барлыө аудиторияларды эстетикалық рәсімделуі, мүлікті сақтауда оқушылар мен ұжымның жауапкершілігін арттыру.
 9. Ғылыми-әдістемелік жұмысты еңгізу, баспа жұмысын жүзеге асыру.
 10. Түрлі деңгейдегі байқауларға қатысу.

Жоспарланған міндеттерді жүзеге асыру және оқушыларды тәрбиелеу мен оқытудың кешенді жүйесін жетілдіру үшін білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес әрбір курста дифференциалды тапсырмалар қарастырылсын.

 

1 курс

Болашақ мамандыққа қызығушылық таныту, жеке және  қоғамдық нормалар мен ережелерге бейімделу және қабылдау:

1.Колледждегі оқыту жүйесімен және оқыту құрылымымен танысу.

2.Колледждің дәстүрімен, ішкі тәртіп ережесімен танысу. Оқушылар және оқытушылардың құқығы мен міндеттері туралы декларацияға қол қою.

3.Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, мемлекеттік рәміздерді, халықтың салт-дәстүрін білу.

4.Өзіндік жұмыс, шығармашылықты конкурстар, конференциялар, жарыстар, әдеби оқуларға баулу.

5.Жалпыколледждік іс-шараларға, пән үйірмелері жұмысына, қызығушылық бойынша үйірмелерге қатысу.

6.Оқушылардың оқу деңгейі мен тәрбиелілігінің мониторингі.

 

2 курс

Қоғамдық іс-әрекет дағдыларын нығайту және жетілдіру, оқытуда  кәсіптік бағдар беру:

1.Жалпы кәсіптік және арнайы циклдер пәндері бойынша нақты білім алу.

2.Ұйымдастырушылық және қоғамдық – саяси жұмыс негіздерін игеру.

3.Өндірістік оқыту кезінде кәсіби іскерлікке үйрену, тәжірибеден өту, кәсіп алу.

4.Техникалық шығармашылық үйірмелеріне,олимпиадаларға,мамандықтар бойынша клубтардың жұмысына, студенттік байқауларға қатысу.

5.Ғылыми-практикалық конференцияларда баяндамалар жасау, кәсібі бойынша «Ең үздік маман» конкурсына қатысу.

 

3 курс.

Кәсіби дағдыларды әрі қарай жетілдіру. Оқушылардың мүдделерін анықтау, кәсіпорындағы практикалық іс-әрекетке дайындығы, адамдармен жұмыс істей білуі, ғылыми-техникалық ақпарат ағынын ажырата алу. Кәсіби іскерлігі және ұжымды басқару:

1.Арнайы пәндер бойынша теориялық және практикалық білім алу, біліктілік және іскерлікті меңгеру.

2.Өндірістің өзекті проблемалары бойынша теориялық және практикалық әзірлемелерді орындау.

3.Мамандық бойынша  білімдерін кеңейту және тереңдету, арнайы пәндер блогын өздігінен игеру жолымен нарықтық экономика мәселелерін білу және ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін меңгеру.

4.Кәсіби шеберлігін, сүйіспеншілігін арттыру.

 

 1. 2018-2019 оқу жылына колледж жұмысының негізгі бағыттары

 

Жұмыстың атауы Жауаптылар Орындау мерзімдері
1 Ұйымдастыру жұмысы Басшы Жыл бойы
2 Колледж құрылымын оңталайндыру Басшы Жыл бойы
3 Оқу-әдістемелік жұмыс. Тиімділігін арттыру, оқыту сапасының мониторингі ОІ жөн. басшының орынбасары Жыл бойы
4 Колледжішілік бақылауды ұйымдастыру және өткізу. ӨІ,ОІ,ОТІ жөн. басшының орынбасары Жыл бойы жеке жоспар бойынша
5 ҚР МББС сәйкес материалдық-техникалық және оқу ақпараттық базаныңмодернизациясы Басшы Жыл бойы
6 Оқушылардың тұлғалық дамуы. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру. ОТІ жөн. басшының орынбасары Жыл бойы
7 Оқу-тәрбиелік үрдістің психология-педагогикалық қолдауы ОТІ жөн. басшының орынбасары Жыл бойы
8 Ден шынықтыру бұқаралық-спорт сауықтыру жұмысы  Дене шынықтыру жатттықтырушысы Жыл бойы
9 Түлектерді жұмыспен қамту. ӨІ жөн.басшының орынбасары Мамыр-маусым
10 Дуалды оқыту жүйесін ұйымдастыру және өткізу. ӨІ жөн.басшының орынбасары Жыл бойы
11 Кәсіптік бағдарлық жұмысты ұйымдастыру және өткізу қабылдау комиссиясы Жыл бойы
12 Оқу практикасын ұйымдастыру. ӨІ, ОІ жөн. басшының орынбасары Жыл бойы

 

 

 1. Ұйымдастыру жұмысы

 

№ р/с Қызметтің мазмұны, іс шаралар жүйесі Орындау мерзімі Жауапты
1.1. Жаңа оқу жылына дайындық:
1.1. Инженер-педагогикалық қызметкерлердің штатын жинақтау 01.09.18ж. Басшы
1.2. Жаңа келіп түскендерді топқа жинақтау 01.09.18ж. Басшы
1.3. Жаңа оқу жылына оқу-жоспарлау құжаттарын, оқу шеберханалары мен кабинеттерін дайындау 29.08.18ж. Кабинеттер мен шеберханалардың меңгерушілері, ЦӘК жетекшілері
1.4. Топтар мен оқытушылардың оқу шеберханаларын және кабинеттерін бекіту. 01.09.18ж. ОІ жөн.басшының орынбасары
1.5. Жұмыс жоспарларын құрастыру және қарастыру: 01.09.18ж. ОІ жөн.басшының орынбасары
– колледждер
– циклдық әдістемелік комиссиялар 08.09.18ж.. ЦӘК жетекшілері
– әдістемелік кабинет 14.09.18ж. Әдіскер
– кітапхана 01.09.18ж. Кітапхана меңгерушісі
– оқытушылар, күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар 08.09.18ж. Оқытушылар , ЦӘК жетекшілері
– кабинеттер мен шеберханалар  08.09.18ж. Кабинет меңгерушілері, ЦӘК жетекшілері
– спорттық-бұқаралық жұмыстар  01..09.18ж. Дене шынықтыру жетекшісі
– құқықбұзушылық бойынша алдын алу кеңестері  09.09.18ж. ОТІ жөн басшының орынбасары
– жаңа түскендердің бейімделуі  05.09.18ж. ОТІ жөн басшының орынбасары, психолог
– тәжірибеден өту кестесі  01.09.18ж. ӨІ жөн.басшының орынбасары
 – инженер-педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру 08.09.18ж. ОІ жөн басшының орынбасары, әдіскер
 – жаңа түскенд оқушыларды ұйымдастыру, мектептегі кәсіптік бағдар бойынша іс шаралар 01.12.18ж. Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы
– әкімшілік кеңес 05.09.18ж. Басшы , ОІ жөн басшының орынбасары
– әдістемелік кеңес 01.09.18ж. ОІ жөн басшының орынбасары, әдіскер
– педагогикалық кеңес 01.09.18ж. Басшы , ОІ жөн басшының орынбасары
– ішкі колледждік бақылау 01.09.18ж. Басшы
1.6. Бұйрықпен келесі құрам бекітілсін: 01.09.18ж. Басшы , ОІ жөн басшының орынбасары
– педагогикалық кеңес  мүшелері 01.09.18ж. басшы
–      әдістемелік кеңес мүшелері–      сынып жетекшілер

– ЦӘК жетекшілері

– кабинет меңгерушілері

01.09.18ж. Басшы
– мемлекеттік емтихандық және мемлекеттік аттестаттау комиссиялар желтоқсан Басшы , ОІ жөн басшының орынбасары
– қабылдау комиссияның құрамы Желтоқсан Басшы
– аттестаттау комиссияның құрамы сентябрь руководитель
– топ басшысы қыркүйек ОТІ жөн басшының орынбасары
1.7. Кестені құрастыру:– 2018-2019 оқу жылына оқу үрдісі  01.09.18ж ОІ жөн басшының орынбасары
– міндетті бақылау жұмыстары 01.09.18ж. ОІ жөн басшының орынбасары
– оқытушылар мен әкімшіліктің кезекшілігі 01.09.18ж.  ОТІ жөн басшының орынбасары
1.8. Оқу құжаттарын дайындау: Жоспарға сәйкес

 

 

ОІ және ӨІ жөн басшының орынбасары
– оқу сабақтарының журналы
– студенттік билеттер және үлгерімі туралы кітапшалар
– түлектердің жеке істері және жиынтық тізімдемесі
– диплом және оған қосымша
– қабылдау туралы бұйрық
– келесі курсқа көшіру туралы бұйрық
– оқу сабақтарының кестесі
– тарификация
1.9 2 НК контингеті бойынша, 1-К, 1-П қабылдау бойынша есептерді құрастыру және тапсыру 01.10.18ж. дейін ОІ және ӨІ жөн басшының орынбасары, жауапты хатшы
1.10 Журналды жүргізу бойынша нұсқаулық өткізу, орфографиялық режимінде оқу-жоспарлау құжаттарын құрастыру. 05.09.18ж. ОІ жөн.басшының орынбасары
1.11 Топтың жұмыс жоспарын құрастыру бойынша сынып жетекшілермен нұсқаулық кеңес өткізу 02.09.18ж. ОТІ жөн.басшының орынбасары
1.12 Жаңа түскен оқушыларды колледждің құрлымымен және жарлығымен, ішкі күн тәртібімен  таныстыру қыркүйек Сынып жетекшілер, ОТІ жөн.басшының орынбасары
1.13 Оқу тәжірибесін ұйымдастыру кестеге сәйкес ӨІ жөн басшының орынбасары
1.14 Дипломдық жұмыстарды қорғау және мемлекеттік емтихандарды тапсыруды ұйымдастыру маусым, сәуір ОІ және ӨОІ жөн басшының орынбасары
1.15 Спорттық бұқаралық жұмысты ұйымдастыру жыл ішінде Дене шынықтыру жетекшісі
1.16 Оқушылардың тәрбиесі мен білім беру мониторингін ұйымдастыру жыл ішінде ОТІ жөн.басшының орынбасары
1.17 Жаңа түскен оқушылардың бейімделуі бойынша жұмысты ұйымдастыру қыркүйек, қазан психолог

 

 1. Колледж құрылымын белсендіру
Жұмыстың атауы Ответственные Срок исполнения
1 Педагог кадрларды аттестаттау бойынша жұмысты ұймдастыру. ОІ жөн.басшының орынбасары,әдіскер Қазаннаурыз
2 Жаңа мамандықтарға арналған инженер-педагог қызметкерлер бойынша мәліметтер жинағын құрастыру. Басшы Қазан
3 Дуалды оқытуды енгізуді ұйымдастыру. ОІ және ӨОІ жөн басшының орынбасарлары Жыл бойы
4 Дуалды оқыту шеңберінде серіктестік қарым-қатынасты кеңейту. ӨОІ жөн басшының орынбасары, аға шебері Жыл бойы

 

Оқу- әдістемелік жұмысының негізгі бағыттары

–     білім беру мазмұнын жетілдіру, мемлекеттік жалпы білім беру стандарты талаптарының орындалуын қамтамасыз ететін педагогикалық технологияларды  жаңартып тұру;

–    оқу-тәрбие процесін тиімді басқару;

–   оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиясын, жаңашыл педагогтардың жұмысын тәжірибеге енгізу;

–    оқу-әдістемелік кешенін қамтамасыз ету және оқушылардың білім сапасын бақылауды жүзеге асыру;

–    педагогикалық қызметкерлердің жоғары педагогикалық және кәсіби шеберлігін қамтамасыз ету.

Жұмыс мазмұны Жауаптылар Орындалу мерзімі
1. «Білім беру туралы» ҚР Заңын, ҚР Үкіметі  қаулыларын, білім беру басқармасы органдарының нормативтік құжаттарын,  бұйрықтары мен ұсынымдарын зерттеу және жүзеге  асыру ДиректордыңОІ  жөніндегі орынбасарлары жыл бойы
2. Педагогикалық тәлімгерлікті ұйымдастыру, жас педагогикалық  мамандарға оқу сабақтарын дайындау және өткізуде көмек көрсету Әдіскер жыл бойы
3. Өзара сабақтарға қатысуды ұйымдастыру, ашық сабақтарды өткізу және оларды талқылау ДиректордыңОІ  жөніндегі орынбасарыӘдіскер жыл бойы
4. Педагогикалық шеберлікті  масатында Колледж оқытушылары мен басқа оқу орнындағы әріптестердің ашық сабақтары мен шеберлік–сағаттарына қатысу Колледж әкімшілігі, ЦӘК Кесте бойынша
5. Жұмысты жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары бойынша ұйымдастыру Директор, ОІ  жөніндегі директордың орынбасары жыл бойы
6. Мамандықтар бойынша типтік бағдарламаларды алу Шығарылымға байланысты Жыл бойы
7. Оқу жұмысы жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу ЦӘК, оқытушылар Қыркүйек
8. Оқу үдерісінің сұлбасын әзірлеу  және бекіту ОІ  жөніндегі директордың орынбасары 01.09.18 дейін
9. Оқытушылардың жүктемелері мен тарифтеуді  құру ОІ  жөніндегі директордың орынбасары 01.09.18 дейін
10. Оқу-жоспарлау құжаттамасын әзірлеу және бекіту: күнтізбелік–тақырыптық жоспарлар, жұмыс жоспары ОІ  жөніндегі директордың орынбасары,  ЦӘК, оқытушылар 08.09.18 дейін
11.  Педагогикалық, ғылыми әдістемелік әдебиетке, баяндамалар, әзірлемелер мен көмекші құралдарды шолуды ұйымдастыру Әдіскер жыл бойы
12. Оқу-тәрбие үдерісіндегі маңызды мәселелерді тереңдетіп зерттеу мақсатында семинарлар, лекциялар ұйымдастыру. ОІ  жөніндегі директордың орынбасары,  әдіскер жыл бойы
13. Оқытушылар, сынып жетекшілер жұмысының озық тәжрибесін зерттеу және тарату ЦӘК төрағалары,   әдіскер жыл бойы
14. Басшы және педагогикалық қызметкерлердің өздігінен білім алуы Оқытушылар жыл бойы
15. Әдістемелік газеттер мен журналдар, мақалалар дайындап жария ету, семинарлар мен конференцияларға баяндамалар мен хабарламалар даярлау Әдіскер, жауапты  оқытушылар Жыл бойы
16. Қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық конференцияларға қатысып болашақта ғылыми жұмысты жүргізу ОІ  жөніндегі директордың орынбасары,  әдіскер Жыл бойы
17. Оқушылардың ағымдағы, аралық және қорытынды аттестациясын ұйымдастыру ОІ  жөніндегі директордың орынбасары жыл бойы
18. Топтар мен оқытушылар бойынша білім сапасы мен оқу үлгерімінің мониторингі ЦӘК төрағалары, ОІ  жөніндегі директордың орынбасары семестрлер қорытындылары бойынша
19. Білім сапасын бақылау– директорлық бақылау жұмыстары

– тестілеу

– мамандықтар бойынша және оқытушылардың  оқу үлгерімі мониторингін жүргізуі

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, ЦӘК төрағалары сұлбаға сәйкес
20. Пәндер апталығын ұйымдастыру және өткізу ЦӘК төрағалары, әдіскер Ц.Ә.Кжоспары

бойынша

21. Курстық жобаларды ашық қорғау және дипломдық жобаларды алдын ала қорғауды ұйымдастыру, СТБ дайындық ОІ, ӨОІ  жөніндегі директордың орынбасары , дипломдық жобаға жауаптылар оқу үрдісінің сұлбасына сәйкес
22. Өндірістік оқыту сабақтарын өткізу талдамасы ОІ, ӨТЖ  жөніндегі директордың орынбасары жыл бойы
23. Тәжірибенің қорытындысы бойынша конференциялар өткізу Директордың  ӨТЖ орынбасары оқу үрдісінің сұлбасына сәйкес
24. Техникалық және технологиялық мамандықтар бойынша зертханалық-тәжірибелік жұмыстарды орындауды талдау ОІ, ӨОІ  жөніндегі директордың орынбасары жыл бойы, мамыр
25. Оқу жұмыс жоспарларын, пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларының мазмұнын талдау және оларды жетілдіру  туралы ұсынымдар әзірлеу ЦӘК төрағалары, әдіскер қараша
26. Мамандықтар бойынша оқу–әдістемелік кешендер құру және жүйелеу ЦӘК төрағалары жыл бойы
27. Оқушылардың білімдерін бақылау үшін мәліметтер базасын құру АТ бойынша зертханашы кварталда 1 рет
28. Емтихан материалдарын әзірлеу ЦӘК төрағалары, оқытушылар оқу үрдісінің сұлбасына сәйкес
29 Көрмелерді ұйымдастыру–  әдістемелік көмекші құралдар мен  әзірлемелер

– оқушылардың техникалық  шығармашылығы

әдіскер, ЦӘК төрағалары мамыр,сәуір
30 Оқушылардың ғылыми-тәжірибелік конференциясын    өткізу Әдіскер, оқытушылар жоспарыбойынша жыл бойы
31. Жалпы білім беру, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша колледжішілік олимпиадалар өткізу Әдіскер, оқытушылар жоспарыбойынша жыл бойы
32 МББС және ТОЖ сәйкес колледж мамандықтарының ОӘК жүзеге асыру ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер,ЦӘК төрағалары Жыл бойы
33 Түлектік жұмыстарды орындау үшін әдістемелік тапсырмаларды құрастыру ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер, ЦӘК төрағалары, оқытушылар Қаңтар
34. Зертханалық жұмысты орындау үшін әдістемелік нұсқауларды әзірлеу ЦӘК төрағалары,оқытушылар Қазанқараша
35. Оқу үрдісінде компьютерлік технологиялардықолданылу мониторингісі.Пәндер бойынша электроды оқулықтарды құрастыру. АТ бойынша зерханашы, ЦӘК төрағалары, әдіскер сәуір
36. Оқушыларды компьютерлік тестілеуден өткізу үшін тестілеу тапсырмаларын әзірлеу Оқытушылар ҚарашаАқпан
37. «Компьютерлік сауаттылықты арттыру мектебі» жұмысын ұйымдастыру АТ  жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер Жыл бойы
38. Оқытудың жаңа әдістемелері мен технологияларын әзірлеу және енгізу Әдіскер Жыл бойы
39. Нұсқаушы-әдістемелік ЦӘК кеңестері мен отырыстарында ғылыми-әдістемелік әдебиетке ауызша рефераттық шолу жасауды ұйымдастыру Әдіскер, ЦӘК төрағалары, кітапхана меңгерушісі Жыл бойы
40. Жұмыс бағдарламаларын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды, оқу жоспарларын, мониторингі портфелін құру бойынша  оқытушыларға жеке кеңес беру Әдіскер, ЦӘК төрағалары Жыл бойы
41. Жоспарлы құжаттаманың әдістемелік жұмысты, ашық сабақтарды  өткізу сұлбасын әзірлеу және бекіту Әдіскер 1қазанға дейін
42. Оқытушыларды аттестаттау  бойынша іс-шаралар аттестаттау комиссиясын құру және бекіту, ұсынылған құжаттарды және  жұмыс жоспарларын игеру Әдіскер, ЦӘК төрағалары, оқытушылар жыл бойы
43. Әдістемелік кабинетте ақпараттық-көрнекі стендттерін безендіру Әдіскер Қыркүйекқазан
44. Тәлімгерлік және жас педагог мектебі жұмысын ұйымдастыру әдіскер қыркүйек
45. Біліктілікті арттыру курстарын, түрлі құрылымдар арқылы стажировкалар ұйымдастыру ОІ , ӨОІ жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер жыл бойы
46. Дәрістердің, оқу құралдарының тірек конспектілерін жасау Әдіскер, ЦӘК төрағалары жыл бойы
47. Колледж кітапханасымен бірлесе жұмыс жасау (көрмелер, викториналар, әдеби кештер, т.б.) Әдіскер, кітапханашы жыл бойы
48. Әдістемелік көмек көрсету және бақылау мақсатында жас мамандардың сабақтарына қатысу Әкімшілік, әдіскер, ЦӘК төрағалары жыл бойы
49. Жаппай ақпарат құралдарына мақалалар, конференциялар мен семинарларға қатысу үшін баяндамалар және хабарламалар дайындау әдіскер, ЦӘК төрағалары жыл бойы
50. Оқушыларды перспективті түрде конференцияларға ҒЗЖ ұйымдастыру бойынша жұмысты жалғастыру ОІ  жөніндегі директордың орынбасары әдіскер, ЦӘК төрағалары жыл бойы
51. Облыстық және қалалық байқаулар мен сайыстарға, конференцияларға  қатысу ОІ , ӨОІжөніндегі директордың орынбасары, әдіскер, ЦӘК төрағалары Жоспар бойынша
52. Әдістемелік ұсынымдар мен кітапшаларды дайындау әдіскер жыл бойы
53. Оқытушыларды аттестаттау бойынша іс-шаралар:-2018-2019 оқу жылы оқытушылардың санаттарын көтеру үшін бұйрықтар мен куәліктер дайындау; ОІ  жөніндегі директордың орынбасары әдіскер Қаңтар, маусым
54. Облыстық пәндік комиссиясымен ынтымақтастық. Отырыстарға қатыс ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, ЦӘК төрағалары жыл бойы
55. Жас мамандармен жұмыс. Жас педагог мектебінде сабақтарды өткізу, әдістемелік көмек көрсету және бақылау мақсатында сабақтарға қатысу Әдіскер , ЦӘК төрағалары, тәлімгерлер жыл бойы
56. Пәндік онкүндіктер мен сайыстарды өткізу, қалалық және облыстық байқауларға қатысу ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, ЦӘК төрағалары, әдіскер жыл бойы

 

ОІ жөн.басшының орынбасары:                         Кенжебаева З.Д.

Әдіскер: Баленко Л.И. 

 

2018-2019 оқу жылына педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары

 

Тақырыбы Жауаптылар
         Тамыз/қыркүйек
  № 1 Педагогикалық кеңесНұсқаулық – педагогикалық кеңес

«2018-2019 оқу жылына колледж қызметін ұйымдастыру негіздері»

1 Қабылдау комиссиясы жұмысының талдамасы және оны жүзеге асыру жолдары. Колледждегі қабылдау қорытындылары. Қабылдау комиссияның жауапты хатшысы, психолог
3 2018-2018 оқу жылына оқу-тәрбиелік жұмысы нәтижелерінің талдауы. 2018-2019 оқу жылына колледж жұмысының мақсаттары мен міндеттері. ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн. директордың орынбасарлары
4 Колледждің бірыңғай әдістемелік тақырыбының перпективті жоспары. Әдіскер
5 Тәжірибе-бағыттық оқыту мамандықты даярлаудың басты шарты ӨОІ жөн. директордың орынбасары
6 Әртүрлі. Әдіскер
Қараша
№2Педагогикалық кеңес«Оқу үрдісінің денсаулық сақтауын ұйымдастыру»  
1. №1 педагогикалық кеңесі шешімінің орындалуы туралы ақпарат ОІ жөн. директордың орынбасары
2 «1 курс студенттер ерекшелігінің психология – педагогикалық талдамасы»  1 курстың сынып жетекшілері мен шеберлері, оқытушылар
3 «Жаңа түскендердің бейімделудің психологиялық аспектісі» Педагог – психолог
4 Құқықбұзушылықтың алдын алу факторы ретінде тәрбиелеудің инновациялық әдістері. ТЖ жөн.директордың орынбасары
5 Суицидтік белгілердің алдын алу Педагог – психолог
6 Әртүрлі .
Қаңтар
  № 3 Педагогикалық кеңес  «ТжКББ стратегиясының дамуы және мемлекеттік саясаты
1 №2 педагогикалық кеңесі шешімінің орындалуы туралы ақпарат ОІ жөн. директордың орынбасары
2 2018-2019 оқу жылына 1 семестр педагогикалық ұжымның жұмыс талдауы. ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн. директордың орынбасарлары
3 ТжКБ мазмұнының жаңғырту процесіне қазіргі заманғы тәсілдері ӨОІ жөн. директордың орынбасары
4 «2011-2020 жылдарға арналған тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасын» іске асыру және енгізу туралы. ОІ жөн. директордың орынбасары,  жалпы білім беру пәндерінің ЦӘК жетекшісі, тіл мамандары
5 Әртүрлі.  
Наурыз
№ 4 Педагогикалық кеңес 

«Оқытуда құзыреттілік тәсілді іске асыру үшін шарты ретінде білім беру жүйесін ақпараттандыру»

1 №3 педагогикалық кеңесі шешімінің орындалуы туралы ақпарат ОІ жөн. директордың орынбасары
2 «Электрондық оқыту ресурстары және студенттердің оқу қызметінің белсендіру құралы ретінде электрондық оқу-әдістемелік құрал» АТ бойынша зертханашы
3 ТжКББ жүйесінде білім беру сапасын арттыру шарты ретінде арнайы пәндер оқытушыларының және ө/о шеберлерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту. ӨОІ жөн. директордың орынбасары
4 Әртүрлі.
Маусым
  № 5 Педагогикалық кеңес 2018-2019 оқу жылына колледждің педагог ұжымы қызметінің тиімділігі  
1 №4 педагогикалық кеңесі шешімінің орындалуы туралы ақпарат ОІ жөн. директордың орынбасары
2 2016-2017 оқу жылына педагог ұжымның жұмыс қорытындылары. ОІ, ӨОІ, ОТІ жөн. директордың орынбасары
3 Білікті кадрларды дайындауда дуалдық қарым-қатынасты жүзеге асыру. ӨОІ жөн. директордың орынбасары
4 Колледждің үздік оқытушылары жұмысының тәжірибелік презентациялары. ЦӘК төрағалары
5 Оқытушылар қызметінің рейтинг қорытындылары ОІ жөн. директордың орынбасары, әдіскер

 

Кіші педагогикалық кеңес:

№1 Мемлекеттік емтихандарға 3 курс студенттерін жіберу туралы

№2 Мемлекеттік емтихандарға 3 курс студенттерін жіберу туралы.

№3 Біліктілік емтихандарға 3 курс студенттерін жіберу туралы

№4 Ерекше үлгідегі дипломды беру туралы

№5 Келесі курсқа көшіру туралы

 

ОІ жөн.басшының орынбасары:                                Кенжебаева З.Д.

  

2018-2019 оқу жылына әдістемелік кеңестің жұмыс жоспары

Тақырыбы Орындалу мерзімі Жауаптылар
№ 1 әдістемелік кеңес
1 2018-2019 оқу жылына колледждің әдістемелік кеңестің жұмыс жоспарын бекіту және талқылау қыркүйек  Әдіскер
2 2018-2019 оқу жылына ЖММ жоспарын бекіту. Әдіскер
3 Оқу құжаттарының бірыңғай формаларын қарастыру Әдіскер
4 Оқу-жоспарлау құжаттарының , оны рәсімдеудің орфографиялық режимінің талаптары, ОІ жөн.басшының орынбасары

Әдіскер

5 Оқытушының жеке жұмыс жоспары Әдіскер
№ 2 әдістемелік кеңес
1 Колледждегі электрондық оқыту жүйесінің жағдайы Желтоқсан  АТ бойынша зертханашы
2 Қазақ тілі, орыс тілі мен ағылшын тілі оқытушыларының оқу құжаттарын жүргізу және сабақтарды өткізу сапасы. ЦӘК төрағалары
3 Түлектік жұмыстар тақырыптарын қарастыру және бекіту Дипломдық жұмыстарының жетекшілері
4 Мамандықтардың оқу-әдістемелік кешені және оларды жинақтастыру. ЦӘК төрағалары, әдіскер
№ 3 әдістемелік кеңес
1 Педагогтар мен білім алушыларды жыл сайынғы ғылыми-практикалық конференциялары мен педагогикалық оқуларына дайындау және қатысу. Ақпан Әдіскер
2 Бағалаудың әдіс-тәсілдері, заманауи түрлері. Әдіскер
3 Арнайы пәндері ЦӘК оқытушыларының оқу құжаттарын жүргізу және сабақтарды өткізу сапасы. ЦӘК төрағалары
4 Кітапханашымен бірігіп жұмыс жасау. Колледж кітапханасын қазақстандық басылымдармен толықтыру. Кітапханашы
№ 4 әдістемелік кеңес
1 Мемлекеттік емтихандар және дипломдық жұмыстарды қорғауды өткізу мен дайындау барысы туралы Сәуір ЦӘК төрағалары
2 Жалпы білім беру пәндерінің  ЦӘК оқытушыларының оқу құжаттарын жүргізу және сабақтарды өткізу сапасы. ЦӘК төрағалары
3 Колледж оқытушыларының аттестациясы бойынша жұмыс талдауы. Әдіскер
5 Студенттердің аралық аттестаттау қорытындылары ОІ жөн. басшының орынбасары
№ 5 әдістемелік кеңес
1 2018-2019 оқу жылына оқу жұмыс жоспарларын қарастыру. Мамыр ОІ жөн.басшының орынбасары
2 Жас оқытушы мектебі жұмысының қорытындылары.  Әдіскер
3 Бақылау жұмыстары мен өзара сабаққа қатысу кестесін орындау туралы ЦӘК төрағалары
4 Мемлекеттік емтихандар және дипломдық жұмыстарды қорғауды өткізу мен дайындау барысы туралы. ОІ жөн.басшының орынбасары
5 2018-2019 оқу жылының әдістемелік жұмыстың қорытындылары  Әдіскер


Әдіскер 
:                            Баленко Л.И.

  

2018-2019 оқу жылына Жас педагог мектебінің жұмыс жоспары

 

Тақырыбы : « Оқытушының білімі және дағдысы – білім алушының табыс пен шығармашылық кепілі »

Сабақтың тақырыптары Мерзімі Жауапты
1 – Күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды және жұмыс бағдарламасын құрастыру.– Сабақтың тптері мен формалары. Қыркүйек Әдіскертәлімгер
2 – Замнауи сабақтың әдістемелік талаптары.– Оқыту әдісінің сабақты ұйымдастырудың сәйкестігі. Қазан Әдіскертәлімгер
3 – Оқытушының аналитекалық мәдениетінің жүзеге асыру тәсілдері.– Сабақта мұғалім қызметінің талаптары.

– «Сабақты өзара талдамасы». Практикум

Қараша Әдіскертәлімгер
4 – Оқушылардың оқу-танымдылық қызметін жандандыру .–  «Оқушылардың танымдылық мотивациясын дамытудың әдіс-тәсілдері » дөңгелек үстел. Желтоқсан Әдіскертәлімгер
5 –  «Сабақтың психологиялық негіздері» Семинар-тренинг Қаңтар Әдіскертәлімгер
6 – Оқушылардың білімін бағалау, есепке  алу және тексерудің психология-педагогикалық талаптары.– «Сабақтағы қиын жағдай және сіздің одан шығу жолыңыз» пікірталас Ақпан Әдіскертәлімгер
7 –  Түрлі санаттағы оқушылармен жеке сабақтарды ұйымдастыру.– Оқытудағы денсаулықты сақтау қарым-қатынасы. Наурыз Әдіскертәлімгер
8 – «Оқытушының басқара білуі және оның әрі қарай дамуы».-«Шығармашылық өзара жетлдірудың басымдылықтары» Микрозерттеу Сәуір Әдіскертәлімгер
9 – Жас педагог мектебінің жұмыс талдамасы.– Ұжым арасында педагогтың кәсіби қиыншылықтарын анықтауға, жайлылық деңгейін анықтау үшін сауалнама. Мамыр Әдіскер

 

Әдіскер:                       Баленко Л.И.

 

2018-2019 оқу жылына педагогикалық шеберлікті арттыру мектебінің

жұмыс жоспары

 

Сабақтың тақырыптары Мерзімі Жауапты
1 Жұмыста пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мүмкіндіктерін пайдалану Қазан Әдіскер
2 Түрлі педагогикалық технологиялар элементтерімен дәстүрлі оқытудың үйлесімділігі Қараша Әдіскер
3 Оқытудың сапасын арттыру құралы ретінде ақпараттық технологиялар Желтоқсан Әдіскер
4 Оқу пәндерінен тест тапсырмалар жиынтығын қалыптастыру Қаңтар Әдіскер
5 Арнайы және жалпы білім беру пәндерін оқытуда сын тұрғысынан ойлау стратегиясы технологияларын пайдалану. Ақпан Әдіскер
6 Оқытудың модульдік технология негіздері. Наурыз Әдіскер
7 Оқу үрдісінің психологиялық-педагогикалық қолдауы. Сәуір Әдіскер,психолог
8 Педагогикалық шеберлікті арттыру мектебінің жұмыс талдамасы. Мамыр Әдіскер

 

Әдіскер :                          Баленко Л.И.

 

 

2018-2019оқу жылына оқу-әдістемелік жұмыстың жылдық жоспары

№ р/с Іс шаралар Мерзімі Жауаптылар
I. Жаңа оқу жылына дайындық
1.1 Кабинеттер мен оқу шеберханаларын дайындау. 29.08 ОІ , ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары
1.2 Жұмыс жоспарларын құрастыру және қарастыру:– ЦӘК,

– тақырыптық-күнтізбелік жоспарлар

– кабинеттер

– спорттық-бұқаралық жұмыстар

– құқықбұзушылықтың алдын алу кеңесі

– жаңа түскен оқушылардың бейімделуі

– тәжірибенің кестесі

– әдістемелік кеңес

– педагогикалық кеңес

– колледжішілік бақылау

31.08–02.09 ОІ , ОТІ, ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары, әдіскер, ЦӘК төрағалары
1.3 Құрамды дайындау және бұйрықпен бекіту:– педагогикалық кеңестің мүшелері;

– әдістемелік кеңестің мүшелері;

– ө/о шеберлері;

– топтардың сынып жетекшілері;

– пәндік-циклдық комиссияның төрағалары, кабинеттер меңгерушілері;

31.08 БасшыОІ , ОТІ, ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары
1.4 Педагог қызметкерлерді және қызметшілердің штатын жинақтау 31.08 Басшы
1.5 Кестені құрастыру:– жаңа оқу жылына оқу үрдісі;

– оқу жылының бірінші семестр сабақ кестесін құрастыру;

– міндетті бақылау жұмыстары;

-оқытушылар кезекшілігі.

тамыз ОІ , ОТІ жөн. басшының орынбасарлары
1.6 Кітапхананы қажетті оқулықтармен, оқу құралдарымен, әдістемелік әдебиеттермен жинақтау Жыл бойы Кітапханашы
1.7 Бекіту:– пәндік-циклдық комиссиялар жоспарлары;

– пән бойынша жұмыс бағдарламалары;

– күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар;

– кабинеттер төлқұжаты;

– кітапхана жоспары;

– құқықбұзушылықтың алдын алу жоспары;

– факультатив пен үйірмелер жоспары;

– оқытушылардың жеке жоспары

02.09-08.09
1.8 Оқу құжаттарын дайындау:– оқу сабақтарының журналы;

– оқушыларды қабылдау туралы бұйрықтар;

– тарификация;

-2 НК,ұлттық білім беру мәліметтер базасы

02.09

31.08

09.09

25.09

ОІ , ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары
1.9 Оқытушыларға арналған құжаттарды енгізу бойынша нұсқама 02.09 Әдіскер
1.10 Сынып жетекшілермен нұсқаулық кеңес 31.09 ОТІ жөн. басшының орынбасары
1.11 Пәндік апталықтарды өткізуді ұйымдастыру 09.09 ЦӘК
1.12 Оқу тәжірибесін ұйымдастыру Кестеге сәйкес ӨОІ жөн. басшының орынбасары
1.13 Бұқаралық – спорт жұмысын ұйымдастыру Қыркүйек д/н нұсқаушысы
2.Оқу жұмысы
2.1 Жаңа түскен оқушылардың бейімделуі Қыркүйек қазан ОТІ жөн. басшының орынбасары психолог
2.2 Оқу үрдісінің кестесін орындау Жыл бойы ОІ, ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары
2.3 Оқушылардың ағымдық, аралық және қорытынды аттестацияны ұйымдастыру. Жыл бойы ОІ жөн. басшының орынбасары. ЦӘК, оқытушылар
2.4 Оқушылардың білім сапасын бақылау:– алғашқы және аралық білім үзіктері;

– міндетті бақылау жұмыстары;

– директорлық бақылау жұмыстары;

– СТБ

Жыл бойы ОІ, ОТІ жөн. басшының орынбасарлары, ЦӘК жетекшісі
2.5 Пәндік апталықтарды өткізу Кесте бойынша ЦӘК төрағалары
2.6 Ашық сабақтарды өткізуді ұйымдастыру Кесте бойынша ОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
2.7 Оқытушылардың өзара сабаққа қатысуын ұйымдастыру Кесте бойынша ОІ жөн. басшының орынбасары
2.8 Тәртіптік сапқа түзеуді өткізу Сейсенбі ОТІ жөн. басшының орынбасары
2.9 Оқу және технологиялық тәжірибенің нәтижелері бойынша қорытынды жұмыстар Оқу үрдісінің кестесіне сәйкес ӨОІ жөн. басшының орынбасары
2.10 Дипломдық жұмыстарды қорғауды ұйымдастыру Кесте бойынша ОІ, ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары
2.11 Түрлі деңгейдегі конкурстарды, олимпиадаларды, конференцияларды өткізу және қатысу. В течение года Әдіскер , ӨОІ, ӨОІ, ОТІ жөн. басшының орынбасарлары, ЦӘК төрағалары
3. Оқу-әдістемелік жұмыс
3.1 Колледждің нормативтік  оқу-әдістемелік құжаттарын жасау, құрастыру және бекіту Тамыз қыркүйек Әдіскер , ӨОІ, ӨОІ, ОТІ жөн. басшының орынбасарлары
3.2 Жаңадан келген оқытушыларды әдістемелік жұмыстың жалпы сұлбасына енгізу үшін кәсіби мүмкіндіктерінің талдамасы Қыркүйек қазан Әдіскер , ЦӘК төрағалары
3.3 Колледжішілік бақылаудың қорытындыларын шығару Қаңтар , маусым ӨОІ, ӨОІ, ОТІ жөн. басшының орынбасарлары
3.4 Ашық сабақтарды, пәндік апталықтарды өткізу талдамасы. Семестр бойынша ЦӘК есептері Қаңтар, маусым ЦӘК төрағалары,ӨОІ, ОІ жөн. басшының орынбасарлары, әдіскер
3.5 Жұмыс бағдарламаларын орындау талдамасы (жаңа стандарттар бойынша) қазан ӨОІ, ОІ жөн. басшының орынбасарлары, әдіскер
3.6 Спортқа бөлінген, спорттық секцияларды жүзеге асыратын педагогикалық сағаттарды тиімді қолданылу сәуір ОІ, ОТІ жөн. басшының орынбасарлары
4. Әдістемелік жұмыс
4.1 Сабақтарды өткізу мен жоспарлау мәселелері бойынша әдістемелік консультацияны өткізу және ұйымдастыру.  ОӘК , сабақтардың талдамасын, оқытушылардың жұмыс талдамасын, өзара талдамасын құрастыру Күнделікті ОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
4.2 Әдістемелік семинар-практикумдерді ұйымдастыру және өткізу Жыл бойы ОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
4.3 Біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру Жыл бойы ОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
4.4 Озат педагогикалық шеберлікті меңгеруді және жалпылауды ұйымдастыру Наурыз ОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
4.5 Оқытушылардың ғылыми-тәжірибелік конференцияларында, семинарларда қатысуын ұйымдастыру Жыл бойы ОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
4.6 Педагогтардың кәсіби шеберлік фестивалінде және конкурстарында қатысуды ұйымдастыру Жыл бойы ОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер

 

Әдіскер :                               Баленко Л.И.

 

Жарты жылдықтың нәтижелері

2018-2019 оқу жылының бірінші жартысында. мұғалімдер мен студенттер әртүрлі деңгейдегі олимпиадаға, олимпиадаларға белсене қатысты және жақсы нәтиже көрсетті:
– «Білімдегі АКТ» облыстық конкурсы (1 орын)
– Мәшһүр Жүсіпов оқулары (2 орын)
-«Мың бала» республикалық мәдени-білім беру жобасының шеңберінде мемлекеттік тілдің конкурсы (3 орын)
– Қазақ тіліндегі диктанттардың аймақтық байқауы (1 орын)
– «Кәсіптік білім берудегі заманауи сабақ» республикалық педагогикалық олимпиадасы (2 орын)
– «Белсенді оқыту технологияларын заманауи сабақта пайдалану» республикалық олимпиадасы (1 орын)
– «Білімдегі АКТ» республикалық педагогикалық олимпиадасы (1 орын)
– Қазақ тіліндегі студенттер арасындағы республикалық олимпиада (1, 2 орын)
– Қазақ тіліндегі республикалық интернет-олимпиадасы (3 орын)
– Республикалық қашықтан оқу сайысы (2 орын)
– Республикалық қашықтықтан эссе байқауы (3 орын)
– «Күзгі 2018» биология бойынша олимпиада, «INTELUROK» жобасы (3 орын)
– «Sunlight» халықаралық интернет-байқауы (1 орын)
– Бүкілресейлік «Вопросита» конкурсы – «Қазіргі заманғы педагогтың кәсіби қасиеттері» блиц-олимпиадасы (1 орын)
– Республикалық педагогикалық олимпиада «Мектеп оқушыларының өмірінде салауатты өмір салтын қалыптастырудың рөлі» (1-ші орын)
– «Мен бейбітшілік сүйемін» республикалық сурет байқауы (1 орын)
– «ХХІ ғасырдағы білім: проблемалар және перспективалар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция (1 орын)
– «Заманауи психология әлемі» республикалық олимпиадасы (1 орын)
– Студенттер арасындағы тарих бойынша Республикалық интернет-олимпиада (1 орын)