Құрылымы

Колледің   құрылымы

 Колледж  басшысы

 

   Оқу өндірістік ісібойынша басшының орынбасары

 

Оқу тәрбие ісібойынша басшының орынбасары Оқу  ісібойынша басшының орынбасары Ақпараттың технологиябойынша басшының орынбасары

Бас

есепші

 

Шеберханамеңгерушісі

 

 Әдіскер     Сыныпжетекшілері       Оқытушылар                Есепболімі
 Ағашебер Циклді әдістемелік комиссия  төрағалары   Жатақханатәрбиешісі           Лаборант         Шаруашылықмеңгерушісі
 

Өндірістік оқытушеберлері

 

Оқытушылар

         Психолог,Кітапхана                                      Асхана  

Қызмет көрсетуші қызметкерлер