Жұмыстың жоспары

«Бекітемін»

«ПТСК» басшысы

___________ А.С. Ахметшаихов

 

2018-2019 оқу жылына колледжішілік бақылау жоспары

Мақсаты: оқу-тәрбие жүйесін жақсарту резервтерін іздеу, оқытушылардың жауапкершілігін және тәртіпті күшейту, қызметкерлерлік және оқушылардың өздерінің қызметінің кемшіліктерін айқындау және жою,ескерту арқылы колледж қызметін жетілдіру.

Міндеті: Дайындап шығарылатын мамандықтардың сапасын бақылау, тәрбие беру және жүйесін ұыймдастыру; Білім және ғылым министрлігінің, білім беру басқармасының және колледж әкімшілігінің кәсіптік білім беру саласындағы сапалы қызметін жүйелі талдау атқару.

Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
ТАМЫЗ
ОТҮ ұйымдастырудың шарттарын бақылау Жаңа оқу жылына колледждің дайындығы Санитарлы – эпидемиялық режимінің талаптарына, өрт қауіпсіздігінің талаптарына сәйкестігін, колледждің ұйымдастырушылық шарттарына, материалдық – техникалық бағасы. Ғимараттың, аймақтың, бөлмелердің инженерлік инфраструктурасы, колледждің құжаттамасы Жаңа оқу жылына колледждің қабылдау комиссиясы Колледждің бөлмелерін, кабинеттерін қарау, құжаттарды меңгеру Басшы ,

Қабылдау комиссиясы

Басшының жанындағы отырыста тексеру нәтижелерін қарастыру.
Топтарды жинақтау «Білім беру туралы» Заңын сақтау. Колледжге қабылдау ережелерін сақтау Оқушылардың жеке құжаттары Шолу Құжаттардың талдамасы ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн.басшының орынбасарлары Есепке еңгізу туралы бұйрық

Пед.кеңес

Оқу үрдісінің кестесі мен оқу жүйесінің, жаңа түскен топтардың талдамасы

 

ҚР МББС талаптарына оқу жүйесінің кестесіне сәйкестігі ЖОБ, оқу үрдісінің кестесі Тақырыптық Құжаттардың талдамасы ОІ жөн.басшының орынбасары Басшының жанындағы отырыста ақпарат
Сабақ кестесін құрастыру СанПиН мен оқу жүйесі талаптарының сәйкестігін орнату Сабақ кестесі Тақырыптық Сабақ кестесінің талдамасы ОІ жөн.басшының орынбасары Басшының жанындағы отырыста ақпарат
Педагог кадрлардың жұмысын бақылау Кадрлармен қамтамасыз ету

 

Оқытушылардың «жұмыспен қамтылығын» саралау, педагогикалық жүктеме бойынша талаптарының сәйкестігі Оқытушылардың тарификациясы Тақырыптық Оқытушылар тарификациясының талдамасы ОІ жөн.басшының орынбасары Басшының жанындағы отырыста ақпарат

 

ҚЫРКҮЙЕК
Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
Оқу құжаттарын жүргізуді бақылау

 

Студенттердің жеке істерімен жұмыс жасау Шеберлер мен сынып жетекшілердің студенттердің жеке істерін рәсімдеудің сапасы мен дұрыстығын бағалау. Студенттердің жеке істері Тақырыптық Жеке істерін тексеру ОТІ, ӨОІ жөн.басшының орынбасарлары Басшының жанындағы отырыста қарастыру

 

Оқу журналдарын, сынақ кітапшаларын рәсімдеу бойынша талаптарды сақтауды тексеру

 

Жаңа оқу жылына сынып жетекшілер мен шеберлердің сынақ кітапшаларын және журналдарды толтыру кезінде бірыңғай орфографиялық режимін сақтау. Журналдар мен сынақ кітапшалар

 

Жаппай Журналдарды, сынақ кітапшаларын зерттеу

 

ОІ жөн.басшының орынбасары Басшының жанындағы отырыста қарастыру. Анықтама

 

МББС талаптарын орындауын бақылау

 

ОТҮ орындау: білім беру бағдарламаларын менгеруде МББС сәйкес сапасы бойынша оқытушылардың қызметін тексеру

 

Пәндер бойынша тақырыптық-күнтізбелік жоспарларды,  жұмыс бағдарламаларын құрастырудың сапасын анықтау

 

ТКЖ , жұмыс бағдарламалары, сабақтардың жоспары

 

Тақырыптық Жұмыс бағдарламаларын, ТКЖ, сабақ жоспарларын тексеру

 

ОТІ, ӨОІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер, ЦӘК жетекшілері Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру. Анықтама

 

ОТҮ ұйымдастырудың шарттарын бақылау 1.Оқушыларды оқулықтармен және оқу құралдарымен қамтамасыз ету. ҚР «Білім беру туралы» Заңын орындау.

Жаңа оқу жылына кітаптар қорының оқулықтарымен қамтамасыз ету талдамасы

 

Кітапхана қоры Шолу Оқулықтарды алу туралы есепті ұсыну

 

Кітапханашы Ақпараттық анықтама

 

2.Санитарлы-гигиеналық талаптарды орындау бойынша асхана қызметшілерінің қызметін тексеру Тамақтануды ұйымдастыруда санитарлық талаптарды ұстану. Тамақтануды ұйымдастыру бойынша құжаттар

 

Шолу Асхана құжаттарын және медкітапшаларды тексеру

 

Басшы

ОТІ жөн.басшының орынбасары,  медбике

Ақпараттық анықтама.

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.

 

3.Оқытушылардың ҚТ мен ЕҚ бойынша қызметі, оқу сабақтарын ұйымдастыру кезінде қауіпсіз шарттарды жасау. ҚТ мен ЕҚ бойынша құжаттарды дұрыс жүргізу және бар болуын. ҚТ мен ЕҚ бойынша құжаттар

 

Шолу ҚТ мен ЕҚ бойынша құжаттарды тексеру

 

ӨОІ жөн.басшының орынбасары Бұйрық, анықтама Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
Жұмыспен қамтамасыз етумен ұйымдастыруды бақылау Жұмыспен пен тәжірибені ұйымдастыру

 

Тәжірибенің оқу бағдарламаларының талаптарына сәйкес тексеру, ХҚКО арқылы тексеру және дәлелдейтін құжаттардың бар болуы. Жұмыс орнынан және ХҚКО анықтамалар, практика бойынша ЖБ мен ТКЖ бойынша практика, жеке тапсырмалар

 

Тақырыптық Тиісті құжаттарды тексеру ӨОІ жөн.басшының орынбасары Педкеңесте қарастыру
Педагог кадрлардың жұмысын бақылау Педагог қызметкерлердің аттестациясы Санатты растауға қажетті оқытушылардың тізімін түзету және қарастыру Оқытушылардың біліктілік деңгейі Алдын ала Әңгімелесу ӨОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер Педагог қызметкерлерді аттестаттау
ҚАЗАН
Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
МББС талаптарын орындау және оқу пәндерін оқыту жағдайын бақылау

 

1.Оқытушылардың қызметін тексеру Оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету және даму келешегінің бағасы, кәсіби деңгейінің бағасы, сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдерді түзету және қолданылу.

Құзіреттілігінің қалыптастыру бойынша шеберлер мен нұсқаушылардың қызметін менгеру

Оқытушылар (жеке мәселелер бойынша)

Шеберлер мен нұсқаушының қызметі

Дербес Сабақтарға қатысу, құжаттарды меңгеру, сәңгімелесу, ЖБ мен ТКЖ талдамасы ОІ, ӨОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер Анықтама.

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.

3.1 курста сыныптық-жалпылама бақылау Жаңа әлеуметтік – педагогикалық жағдайында 1 курс студенттерінің бейімделуі

 

Оқытушылардың қызметі Сыныптық – жалпылама

 

Сабақтарға қатысу, сынып жетекшілер мен ө/о шеберлерінің сабақтарына қатысу. ОТІ жөн.басшының орынбасары,

психолог

Анықтама.

Педкеңесте қарастыру (қараша)

Оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі Өткен оқу жылына (2,3 курс) оқыту нәтижесі және 1 курстың алғашқы бақылау жұмыстары МББС талаптарын орындау деңгейін анықтау. Жаңа оқу жылына студенттердің оқытылу деңгейін бағалау 1, 2, 3

курстар

Тақырыптық Пәндер бойынша тестерді, диагностикалық бақылау жұмыстарын өткізу. ОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер, ЦӘК жетекшілер

 

Анықтама мониторинг. Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
СТБ дайындығын бақылау

 

Мемлекеттік қорытынды аттестациясына және СТБ бойынша дайындығына оқытушылардың қызметін тексеру ҚА және СТБ дайындығы бойынша материалдарды және оқу әдебиеттерінің жинағын құрастыру. ТКЖ, жұмыс бағдарламалары,

Сабақ жоспарлары

Тақырыптық Оқытушылармен әңгімелесу

 

ОІ, ӨОІ жөн.басшының орынбасары Анықтама.

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.

АҚ пен ТЖ ұйымдастыру шарттарын бақылау 1. Колледжде қауіпсіздік техникасын сақтауды бақылау

2. ТЖ кезінде студенттер мен оқытушылардың іс әрекеті

Колледжде ҚЕ талаптарын сақтауды тексеру, төтенше жағдайлар кезінде оқытушылар мен студенттердің өмірді қорғау дағдыларын меңгеруін бағалау. ТЖ шартында өмірді қорғау дағдылары Тақырыптық Құжаттар талдамасы, оқу-жаттығу дабылы ӨОІ жөн.басшының орынбасары,  ШБ, АҚ АҚ инженері Бұйрық, анықтама

 

Оқу-жаттығу сабақтар

Оқу-әдістемелік жұмысты бақылау

 

ЦӘК жоспары бойынша пәндік апталықтарды ұйымдастыру Оқитын пәндерге студенттердің қызығушылығын дамытуға апталық пәннің әсері, білім беру деңгейн арттыру , студенттерде шығармашылығын дамыту ЦӘК жұмысы Тақырыптық Іс шараларға қатысу Әдіскер Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру. Анықтама

 

Тәрбие үрдісін бақылау Салауатты өмір салтын қалыптастыру Құқықбұзушылықтың алдын-алу және суицидтік мінез-құлықтың алдын алу жұмысынта тәрбие жұмысының талдамасы. 1,2,3 курстар Тақырыптық Алдын алу бойынша өткізілетін шаралар талдамасы ОТІ жөн.басшының орынбасары Пед.кеңесте қарастыру
ҚАРАША
Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
МББС талаптарын орындау және оқу пәндерін оқыту жағдайын бақылау

 

1.Арнайы пәндердің практикалық сабақтарында жұмысты ұйымдастыру Тәжірибелік сабақтарында оқытушылардың жұмыс талдамасы Студенттермен жеке жұмыс Тақырыптық Сабақтарға қатысу, сәңгімелесу құжаттарының талдамасы ОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер Анықтама.

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.

2.ө/о шеберлері мен оқытушылардың журналдарды толтыруын тексеру Журналдарды толтыру Бағалардың бар болуы, дұрыс толтыру Тақырыптық Бақылау жұмысы ОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер, Анықтама.

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.

Оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі Аралық аттестация қорытындылары МББС талаптарын орындау деңгейін анықтау. 1 қарашаға студенттердің оқытылу деңгейін бағалау

 

1, 2

курстар

Тақырыптық Аралық аттестацияны шығару ОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер, ЦӘК жетекшілері Әдістемелік кеңесте қарастыру. Анықтама
Практиканы ұйымдастыру шарттарын бақылау Практиканың барлық түрлері бойынша оқу жоспарлау құжаттарын бақылау Практиканың үлгілік оқу бағдарламалары талаптарына сәйкестікті тексеру, жеке тапсырмалар сапасы Жеке тапсырмалар, практика бойынша ЖБ мен ТКЖ Тақырыптық ЖБ мен ТКЖ тексеру, жеке тапсырмалар ӨОІ жөн басшының орынбасары Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру.
ЖЕЛТОҚСАН
Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
Оқу құжаттарын жүргізуді бақылау

 

1. МББС талаптарына және оқу жоспарларына сәйкес бағдарламаның материалымен қамтамасыз ету бойынша оқытушылардың қызметін тексеру. Оқу бағдарламаның тәжірибелік бөлімін өткізу кестесін орындау (б.ж., т.ж, және тәж.ж.),  ТКЖ –дың журналдағы жазбаларға сәйкестік талдамасы Оқу журналдары Жаппай Құжаттарды зерттеу ӨОІ жөн басшының орынбасары Анықтама.

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.

ОТҮ ұйымдастыру шарттарын бақылау

 

1. Оқытушының өз бетінше білім алу қызметін тексеру Оқытушының өз бетінше білім алу қызметін зерттеу Оқытушылардың қызметі Дербес Сабақтарға қатысу, әңгімелесу, жұмыс бағдарламалар мен ТКЖ талдамасы ОІ жөн басшының орынбасары, әдіскер Әдістемелік кеңесте қарастыру. Анықтама

 

2. Кабинетке жетекшілік ету бойынша оқытушылар қызметін тексеру Оқу кабинеттерінің, материалдық базаның санитарлық-гигиеналық режимінің жағдайы Кабинеттер мен шеберханалар Жаппай Бақылау , зерттеу, талдама ӨОІ жөн басшының орынбасары, медбике, ШБ Анықтама.

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.

Оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі  Студенттердің аралық аттестациясы (бірінші жартыжылдық)

 

Пәндер бойынша студенттердің білім сапасының және оқыту деңгейінің бағасы . Бірінші жартыжылдық үлгерімінің талдамасы 1-2 курстар Бақылау – бағалау Сынақ бақылау жұмыстары ОІ жөн басшының орынбасары Бұйрық, Анықтама.

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.

МББС талаптарын орындауын бақылау

 

 Оқу жоспарына сәйкес бағдарламалық материалдарды  өтумен қамтамасыз ету бойынша шеберлер мен оқытушылардың қызметін тексеру Білім беру бағдарламаларын тексеруінен өту Оқу журналдары Дербес Құжаттарды тексеру ОІ, ӨОІ жөн басшының орынбасары Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру.
Тәрбие үрдісін бақылау Колледжішілік өткізілген іс шаралардың нәтижелері Іс шараларды өткізу бойынша педұжымның жұмыс талдамасы. Әзірлемелер , БАҚ және сайтта көрінуі Тақырыптық Өткізілетін іс шаралар талдамасы ОТІ жөн басшының орынбасары Бұйрық , Анықтама.

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.

ҚАҢТАР
Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
ОТҮ ұйымдастыру шарттарын бақылау

 

1.Кітапхананың жұмысы Әдістемелік және тақырыптық көрмелерді, әңгімелесулерді ұйымдастыру Кітапхананың жұмыс жоспары Дербес

 

Кітапханашымен әңгімелесу, құжаттарды меңгеру, іс шараларға қатысу ОІ, ОТІ жөн басшының орынбасарлары Анықтама.

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.

2.Техникалық шығармашылық үйірмесінің жұмысы Үйірме отырысын ұйымдастыру Техникалық шығармашылық үйірмесінің жұмыс жоспары

 

Дербес Жетекшілермен әңгімелесу, құжаттарды зерттеу, сабақтарға қатысу ӨОІ жөн басшының орынбасары, әдіскер Анықтама  Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру.
ЖМО бақылау   Оқушылардың сабаққа қатысуы 1 жартыжылдық бойынша оқушылардың сабақты босатқанын анықтау. Шеберлер мен сынып жетекшілердің есептері

 

Тақырыптық Есептерді тексеру, мәліметтерді әкімшілік бақылау мәліметтерімен салыстыру ОТІ жөн басшының орынбасары Анықтама. Пед.кеңесте қарастыру
Практиканы ұйымдастыру шартын бақылау Оқу және өндірістік тәжірибені ұйымдастыруды тексеру Практиканы ұйымдастыру сапасын тексеру 2 курстың өндірістік практикасы, құжаттамасы Тақырыптық Практикаға қатысу ӨОІ жөн  басшының орынбасары, аға шебері Пед.кеңесте қарастыру
Педагог кадрлардың жұмысын бақылау Оқытушылар қызметінің нәтижесін және сапасын бағалау Оқытушылар қызметінің нәтижесін және сапасының деңгейін бағалау Оқытушылардың кәсіби қызметі

 

Бақылау -бағалау Сабақтарға қатысу, әңгімелесу, жоспарларды тексеру, нәтиже талдамасы ОІ жөн басшының орынбасары,

ЦӘК төрағасы,

әдіскер

 

Пед.кеңесте қарастыру
Әдістемелік жұмысты бақылау ЦӘК жұмысы 1 жартыжылдық ЦӘК қызметін бағалау ЦӘК қызметі, құжаттамасы Тақырыптық Құжаттарды тексеру, отырыстарға қатысу,жетекшілермен әңгімелесу ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн басшының орынбасарлары, ЦӘК төрағасы,

әдіскер

Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру.
АҚПАН
Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
Тәрбие үрдісін бақылау 1.Қауіпті топ студенттерімен жұмыс Қауіпті топ студенттерімен жұмыс жасау талдамасы 1,2,3 курстар Тақырыптық Келтірілген шаралар талдамасы ОТІ жөн басшының орынбасары,

психолог

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
2.Сынып жетекшілердің жұмысы Сынып жетекшілердің жұмыс талдамасы Сынып жетекшілердің қызметі Дербес Бақылау, талдау,әңгімелесу  құжаттарды зерттеу ОТІ жөн басшының орынбасары,

психолог

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
3.Құқықбұзушылық

тың алдын алу.

Студенттер арасында құқықбұзушылықтың алдын алу бойынша тәрбие жұмысының талдамасы 1,2,3 курстар Тақырыптық Профилактика бойынша келтірілген шаралар талдамасы ОТІ жөн басшының орынбасары

 

Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру.
ҚА және ТСБ дайындығын бақылау

 

Мемлекеттік қорытынды аттестация мен ТСБ білім алушылардың дайындық деңгейі Арнайы пәндер оқытушылары мен ө/о шеберлерінің жұмыс талдамасы 3 курс Бақылау — бағалау Диагностикалық жұмыстардың талдамасы, сабақтарға қатысу ОІ, ӨОІ жөн басшының орынбасары,

Аға шебері

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
Кәсіптік бағдар жұмысын бақылау

 

Кәсіптік бағдар жұмысының жағдайы мен ұйымдастыруды бақылау Кәсіптік бағдар жұмысының талдамасы Ұжымның қызметі Бақылау — бағалау Өткізілген іс шаралар талдамасы, әңгімелесулер ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн басшының орынбасарлары, жауапты хатшы Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру.
Практиканы бақылау   Өндірістік практиканың жағдайын бақылау Өндірістік практиканың сапасын тексеру Құжаттама , 2 курстың өндірістік практикасы Тақырыптық Практикаға қатысу, тәлімгерлермен әңгімелесу ӨОІ жөн басшының орынбасары,

Аға шебері

Анықтама

Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру.

Оқу-әдістемелік жұмысты бақылау.

 

Ғылыми-әдістемелік конференцияларда, конкурстарда, педагогикалық оқуларда қатысуды ұйымдастыру. Конференцияларда, педагогикалық оқуларда, түрлі деңгейдегі конкурстарда студенттер мен оқытушылардың қатысуы бойынша талдамасы. Конкурстарда, іс шараларда қатысу Тақырыптық Бақылау ,

Әңгімелесу ,

Қатысу мониторингі

ОІ жөн басшының орынбасары,

ЦӘК төрағалары, әдіскер

әдістемелік кеңесте қарастыру
НАУРЫЗ
Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
МББС талаптарын орындауын бақылау

 

Жалпы білім беру мен кәсіптік пәндердің мазмұнының интеграциясы Пәндер бойынша МББС талаптарын орындау деңгейінің бағасы. Оқытушыларының оқу-педагогикалық қызметін зерттеу. Студенттердің ағымдық үлгерімі, жұмыс бағдарламалары, бақылау жұмыстары Дербес ,

Пәндік

Сабақтарға қатысу, оқытушылармен әңгімелесу, ЖБ талдамасы ОІ жөн басшының орынбасары,

ЦӘК төрағалары, әдіскер

Пед.кеңесте қарастыру
2.Техникалық талапкерліктің мамандық құзыреттілігінің қалыптасуы Құзіреттілігінің қалыптастыру бойынша шеберлер мен нұсқаушылардың қызметін менгеру Шеберлер мен нұсқаушының қызметі

 

Дербес Сабақтарға қатысу, сәңгімелесу, ЖБ мен ТКЖ талдамасы ОӘІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер

 

Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру. Анықтама
Әдістемелік жұмысты бақылау

 

Аттестациялық комиссияның жұмысы Аттестацияға жарамды педагогтармен жұмыс және құжаттарды дайындау бойынша аттестациялық комиссияның қызметі Аттестациялық парақтар Тақырыптық ,

Пәндік

Талдама , бақылау ОІ жөн басшының орынбасары, әдіскер Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
ҚТ ұйымдастыру шарттарын бақылау

 

1.Оқу шеберханаларында қауіпсіздік техника ережелерін орындау

2. Оқу үрдісін ұйымдастыруда ТҚ сақтау бойынша информатика оқытушыларының қызметін тексеру

ҚТ нұсқаулығы және журналдарды уақытылы толтыру мен ҚТ бойынша сапалы нұсқаулықты өткізу. Кабинеттер мен шеберханалар меңгерушісі

 

Тақырыптық Кабинеттер мен шеберханалар жұмысын тексеру ОІ, ӨОІ жөн басшының орынбасары,

Аға шебері, ҚТ мен ЕҚ бойынша нұсқаушы

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
ҚА және ТСБ дайындығын бақылау

 

Мемлекеттік қорытынды аттестация мен ТСБ білім алушылардың дайындық деңгейі Арнайы пәндер оқытушылары мен ө/о шеберлерінің жұмыс талдамасы 3 курс Бақылау — бағалау Диагностикалық жұмыстардың талдамасы, сабақтарға қатысу ОІ, ӨОІ жөн басшының орынбасары,

Аға шебері

Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
ОТҮ ұйымдастыру шарттарын бақылау

 

«Тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасын» жүзеге асыру Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру бойынша жұмыс талдамасы Жұмыс жоспары Тақырыптық Бақылау, талдау, құжаттарды зерттеу ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн басшының орынбасарлары Пед.кеңесте қарастыру
СӘУІР
Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
Мемлекеттік емтихандарды өткізуді бақылау

 

Мемлекеттік емтихандарды өткізу деңгейі, оқушылардың дайындығы Мемлекеттік емтихандарға түлектердің дайындық деңгейін бағалау

 

3 курс Бақылау — бағалау Емтихандар нәтижелерінің талдамасы

Сабаққа қатысу

ОІ, ӨОІ жөн басшының орынбасары Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру
Қорытынды аттестацияға дайындықты бақылау

 

Мемлекеттік қорытынды аттестацияға білім алушылардың дайындық деңгейі ҚА –ға түлектердің дайындық деңгейін бағалау

 

3 курс Бақылау — бағалау Жұмыс талдамасы

 

ОІ, ӨОІ жөн басшының орынбасары Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру
ОТҮ ұйымдастыру шарттарын бақылау

 

1.Үйірмелер және спорттық секциялар жұмысы

 

Үйірмелер және спорттық секцияларды өткізу және ұйымдастыру Үйірмелер және спорттық секциялардың жұмыс жоспары Дербес

 

Бақылау, талдау,әңгімелесу  құжаттарды зерттеу ОІ , ОТІ жөн басшының орынбасары, әдіскер Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру.
2.Мемлекеттік рәміздерін қолданылу және көпшілікке тарату, насихаттау бойынша жұмыс Мемлекеттік рәміздерін қолданылу және көпшілікке тарату, насихаттау бойынша жұмысты талдау жұмыс жоспары Тақырыптық Бақылау, талдау,әңгімелесу  құжаттарды зерттеу ОІ , ОТІ, ӨОІ жөн басшының орынбасарлары Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
Оқу-әдістемелік жұмысты бақылау.

 

Оқытушының күнделікті жұмысында ақпараттық-коммуникативтік технологияларын қолданылу Оқу үрдісін ұйымдастыруда оқытушылардың АКТ қолданылуы

 

Презентациялар, бейнебаяндар, аудио жазбалар мен флипчарттар

 

Тақырыптық Сабақтарға қатысу

 

ОІ жөн басшының орынбасары,

ЦӘК төрағалары,

әдіскер

әдістемелік кеңесте қарастыру
Оқу құжаттарын жүргізуді бақылау Теориялық және өндірістік оқыту журналдарын толтыру Журналдарды толтыру талдамасы Оқу журналдары Дербес , Бақылау — бағалау т/о мен ө/о журналдарын тексеру ОІ ,  ӨОІ жөн басшының орынбасарлары Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
Білім алушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі Аралық аттестация қорытындылары МББС талаптарын орындау деңгейін анықтау. 1 сәуірде студенттердің оқытылу деңгейін анықтау

 

1, 2,3

курстар

Тақырыптық Аралық аттестацияны шығару ОІ жөн басшының орынбасары, ЦӘК төрағалары, әдіскер Анықтама , әдістемелік кеңесте қарастыру
МАМЫР
Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
Педагог кадрлардың жұмысын бақылау   Педагог қызметкерлердің жұмысын талдау Санатты растауға қажетті оқытушылардың тізімін түзету және анықтау Педагогтар біліктілігінің деңгейі Алдын ала

 

Әңгімелесу

 

Әдіскер Аттестацияға өтініш

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі Жылдық оқыту қорытындылары бойынша білім алушылардың аралық аттестациясына дайындық Оқу бағдарламаларын білім алушылардың меңгеру деңгейін бағалау 1-2 курс Бақылау — бағалау Аралық аттестация, пәндер бойынша тесттер ОІ жөн басшының орынбасары әдістемелік кеңесте қарастыру
Практиканы ұйымдастыру шарттарын бақылау 1 курсты таныстыру практикасына дайындық бойынша жұмысты бақылау Практиканы ұйымдастырудың сапасын тексеру

 

ө/о шеберлері және аға шеберінің қызметі Тақырыптық Әңгімелесу

 

ӨОІ жөн басшының орынбасары Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру
Мемлекеттік емтихандарды өткізуді бақылау

 

Бағдарламадан өту 2 курстың оқу жоспарының пәндері бойынша оқытушылардың мемлекеттік бағдарламаны орындау талдамасы Оқу журналдары  2 курса Жаппай Журналдарды тексеру ОІ жөн басшының орынбасары әдістемелік кеңесте қарастыру
Медиа жоспары бойынша жұмысты бақылаум Медиа жоспардың жағдайы БАҚ ақпаратты орналастыру деңгейін бағалау Баспа жұмыстары Тақырыптық БАҚ ақпаратты орналастыру мониторингі ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн басшының орынбасарлары әдіскер Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
Оқу әдістемелік жұмысты бақылау

 

1. Ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, олимпиадаларға, байқауларға оқытушылардың және студенттердің қатысуы Ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, олимпиадаларға, байқауларға оқытушылардың және студенттердің қатысу талдамасы Ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысу Мониторинг Зерттеу ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн басшының орынбасарлары, ЦӘК төрағалары, әдіскер Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
2.Өзін өзі тану бойынша жұмыс Педагогикалық құзыреттіліктің деңгейін меңгеру Өз білімін жетілдіруде педагогтардың құзыреттілігі

 

Дербес Әңгімелесу,  Өз білімін жетілдіру бойынша жоспарды тексеру

 

әдіскер Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру
Кәсіптік бағдар жұмысын бақылау

 

Кәсіптік бағдар жұмысының жағдайын қадағалау Кәсіптік бағдар жұмысының талдамасы Өтікізілетін кәсіптік бағдар жұмыстары Бақылау — бағалау Өткізілетін іс шаралар талдамасы, әңгімелесу ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн басшының орынбасарлары, жауапты хатшы Басшының жанындағы отырыста қарастыру.
МАУСЫМ
Бақылау бағыты Бақылау мәселелері Бақылау мақсаты Бақылау нысаны Бақылау түрлері   Бақылау әдістері Жауаптылар   Аяқтау түрі , қорытындысы
МББС талаптарын орындауын бақылау

 

Біліктілік талаптарына сәйкес түлектік топтардың студенттерінде кәсіби құзыреттіліктің қалыптастырылуы. Біліктілік талаптарына сәйкес түлектік топтардың студенттерінде кәсіби құзыреттіліктің сәйкестік талдамасы. 3 курс Бақылау — бағалау Біліктілік емтиханның нәтижелер талдамасы.

 

ӨОІ жөн.басшының орынбасары Пед.кеңесте қарастыру
Білім алушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі Білім беру үрдісінің қатысушыларының білім сапасымен қанағаттануы Оқу жылының соңында пәндер бойынша білім алушылардың білім сапасы мен оқытылу деңгейін бағалау . Екінші жартыжылдықтың үлгерім қорытындыларының талдамасы . 1-2-3 курс Бақылау — бағалау Аралық аттестация, сынақтар.

 

ОІ жөн басшының орынбасары Пед.кеңесте қарастыру
Оқу құжаттарын жүргізуді бақылау Теориялық және өндірістік оқыту, электрондық журналдарды толтыру Журналдарды, есептерді толтыру талдамасы Оқу журналдары, есептік құжаттар Дербес , Бақылау — бағалау т/о мен ө/о журналдарын тексеру ОІ ,  ӨОІ жөн басшының орынбасарлары Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру
Жұмыспен қамтуды ұйымдастыруды бақылау Түлектердің жұмыспен қамту мониторингі

 

Түлектердің жұмыспен қамту бойынша жұмыстың жағдайы Жұмыспен қамту бойынша аға шебер мен ө/о шеберлерінің жұмысы Тақырыптық Тиісті құжаттарды тексеру ӨОІ жөн.басшының орынбасары Пед.кеңесте қарастыру
Мемлекеттік қорытынды аттестация. Қорытынды аттестацияға жіберу 1.Оқу үрдісі нәтижелерін зерттеу Түлектердің оқытылу деңгейінің талдамасы Қорытынды аттестация нәтижелері Қорытынды Хаттамалар талдамасы ОІ ,  ӨОІ жөн басшының орынбасарлары Басшының жанындағы отырыста қарастыру
2. Түлектердің дипломдарын рәсімдеуін бақылау

 

Рәсімдеудің дұрыстығы және уақытылы толтырылуы Дипломдар Қорытынды Дипломдарды беру кітабы ОІ ,  ӨОІ жөн басшының орынбасарлары Басшының жанындағы отырыста қарастыру
Тәрбие үрдісін бақылау   Әскери-далалық жиындарға дайындық және өткізу 1-2 курстың әскери-далалық жиындарға дайындығын және өткізу сапасын тексеру әскери-далалық жиындарды өткізу жоспары Тақырыптық Бақылау , талдау, құжаттарды зерттеу ОТІ жөн басшының орынбасары Нұсқаулық – әдістемелік кеңесте қарастыру
Әдістемелік жұмысты бақылау Оқытушылар мен ө/о шеберлерінің қызметі Педагогикалық құзыреттілік деңгейін анықтау  Шығармашылық есеп Дербес Рейтинг ОІ ,  ӨОІ жөн басшының орынбасарлары әдіскер Пед.кеңесте қарастыру